Türk Tarih Müzesi ve İnteraktif Müzecilik

Tarih
Saat
Yer

Sergi Salonu

Sanatçı / Grup

İNTERAKTİF MÜZECİLİK

 

İçinde bulunduğumuz dünyanın bir bilim ve teknoloji dünyası olduğu gerçektir. Bu nedenle bilginin modern çağı yakalaması hayati bir noktadır. Günümüz dünyasının gerektirdiği çağdaş düşünce biçimlerine ulaşmak müzelerin olmazsa olmaz görevidir.

Bilginin, alışılmış yollardan ziyade, karşılıklı etkileşim barındıran interaktif yollarla çocuklara aktarılması zorunlu hale gelmiştir. Bilindiği üzere, çocuk duyumsal, sezisel, görüsel deneyimlerle algılamaya ve öğrenmeye başlar. Görüsel örüntülerin zihinde düzenlenmesi kavrama adına gereklidir. İnteraktif eğitim, çocuğun benzerlikleri ve farklılıkları ayırt etmesi için doğru bir pedagojik yöntemdir.

Türk Tarih Müzesi’ni ziyaret eden küçük ziyaretçilerimiz Türklerin ilk sanat eserleri olan kaya resimlerinin ve bilgilerinin yer aldığı görselleri interaktif ekranda dokunsal olarak öğrenebilmektedir.

Böylece çocuklar, Türk düşünce sisteminin ilk aşaması olan bu kaya resimlerini benimseyerek, atalarının mitolojik dünyası ile bağ kurma, iletişime geçme olanağı elde etmektedir.

 

 

İNTERAKTİF EKRAN İÇERİĞİ

 

KURT VE DAĞ KEÇİSİ

Kırgızistan’da yer alan Saymalıtaş kaya resmi alanındaki bu figürde Türklerin kutsal bildiği hayvanlar olan dağ keçileri ve bir kurt yer almaktadır. Özellikle dağ keçisi, zirvelere kadar tırmanabildiğinden çok özel hayvan olarak görülmüş ve Türk mitolojisinde kendisine yer edinmiştir.

 

DAĞ KEÇİLERİ

Kazakistan’da yer alan Tamgalısay kaya resmi alanındaki bu figürde Türklerin kutsal bildiği hayvanlar olan dağ keçileri ve bir kurt yer almaktadır. Dağ çekisi, Türklerin en çok önem verdiği hayvanlardan olup, Göktürk döneminde kağan tamgası olarak da kullanılmıştır. Kurt ise yine Türk mitolojisinde ve destanlarında kendine yer bulmuştur.

 

SPİRAL BOYNUZLU GEYİK

Rusya’nın Altay Özerk Bölgesi’nde yer alan Kalbaktaş kaya resmi alanındaki bu figürde Türklerin kutsal bildiği hayvanlardan olan geyik, spiral şekilli uzun boynuzlarıyla resmedilmiştir. Geyik, genellikle dişi olarak betimlenirken, Türk mitolojisinde doğurganlığın ve yol göstericiliğin sembolü olmuştur.

 

ATLI SÜVARİ VE DEVELER

Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Lena kaya resmi alanındaki bu figürde Atlı bir süvari ve deve çizimleri yer almaktadır. Özellikle atlı süvari, Türk kaya resim alanlarında sık görülen bir motif olup Türklerin ilgili dönemdeki yaşam biçimini aktarması bakımından önemlidir.

 

SAVAŞÇILAR

Kütahya’nın Aizanoi bölgesinde yer alan duvar resimlerinde bulunan bu figürde atlı savaşçılar betimlenmiştir. Savaşçılar, ellerinde okları ve yayları resmedilmiştir. Atlı süvari ya da savaşçı figürleri Türk kaya resmi alanlarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Etkinlikler

Etkinlikler

Etkinlik bültenimize kayıt olun!

Spam yok, sadece yeni etkinlikler, güncellemeler hakkında bildirimler gönderiyoruz.

Diğer

Makaleler