Bir Kültür Kompleksi: Türk Tarih Müzesi

Tarih
Saat
Yer

Sergi Salonu

Sanatçı / Grup

Müzeler, kültürel ve sanatsal mirasın korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında kilit rol oynamaktadır. 20. yüzyılın sonlarına kadar müzeler, eski ve tarihi eserlerin toplanması, korunması ve belirli bir düzen içinde sergilenmesi görevini yürütmekteydi. 21. yüzyılla birlikte müzeler klasik müzeciliğe ek olarak bir kültür geliştirme modeli olarak toplumun bilinçlendirilmesi, çocukların ve gençlerin eğitilmesini esas alan çok boyutlu bir anlayışa sahip olmaktadır.

Türk Tarih Müzesi de, modern müzecilik anlayışına paralel olarak yalnızca heykel, resim ve anıtların sergilendiği bir müze olarak değil; konferans/tiyatro salonu, kütüphanesi, sergi/eğitim salonuyla çocuklarımıza ve gençlerimize heykel, plastik sanatlar, resim vb. eğitimlerin ve tiyatro & drama kurslarının yıllık aktivite planına dahil edildiği, bilimsel konferansların yapıldığı ve sergilerin gerçekleştirildiği bir kültür kompleksi olma özelliği taşımaktadır. Bir eğitim yuvası etiketi taşıyan Türk Tarih Müzesi, çocuklarımıza ve gençlerimize verdiği eğitimleri üniversitelerde görev yapan akademisyenlerden profesyonel formasyon desteği alarak yürütmektedir.

Modern sergileme ve bilimsel sunum konsepti ile Türk Tarih Müzesi sanat eserleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin tarihi doğru bir şekilde öğrenebilmesi için yeni ve modern müzecilik anlayışına uygun olarak tasarlanmıştır.

Paylaş:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Etkinlikler

Etkinlikler

Etkinlik bültenimize kayıt olun!

Spam yok, sadece yeni etkinlikler, güncellemeler hakkında bildirimler gönderiyoruz.

Diğer

Makaleler